About

บริษัท ชัยทวีบรัช จำกัด

เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พศ.2532 จนถึงปัจจุบัน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านแปรงมากว่า 50 ปี ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของงาน รวมถึงการทำงานที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา โดยรับผลิตแปรง รวมถึงให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับแปรงที่ใช้ในงานต่างๆ โดยเราต้องการจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

ใส่ความเห็น