Author: ชัยทวีบรัช

Vacuum Brush

Vacuum Brush

แปรงลักษณะคล้ายเกือกม้าใช้สำหรับการใช้งานเฉพาะทางเช่น นำไปใส่ในหัวเครื่องดูดฝุ่น เพื่อการทำความสะอาดทั่วไป แกนเป็นพลาสติกและใช้ขนเป็นไนล่อน

End Brush

End Brush

แปรงรูปทรงคล้ายพู่กัน ใช้สำหรับงานภายนอกที่ทำความสะอาดด้วยมือ เช่น ทำความสะอาด ปัดเศษหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามซอกที่เข้าถึงได้ยาก แกนเป็น พลาสติก หรืออลูมิเนียม ขนแปรง ไนล่อน หรือขนสัตว์

Disc Brush

Disc Brush

แปรงทรงจานกลม ใช้ทำงานร่วมกับเครื่องยนตร์ สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวของงานทั่วไป เช่น งานทำความสะอาด หรือขัดเงาพื้น แกนเป็น ไม้ พลาสติก หรืออลูมิเนียม ใส่ขนแปรงได้หมด

Lath Brush

Lath Brush

แปรงแถบยาว เน้นกับงานที่ต้องการทำความสะอาดทางยาว แกนแปรงมีทั้ง ไม้ พลาสติก และอลูมิเนียม ขนแปรงใช้ได้ทุกชนิด สามารถระบุขนแปรงและความยาวของขนและด้ามแปรงได้ ใส่ขนแปรงได้ทุกชนิด

Bottle Brush

Bottle Brush

แปรงล้างขวดต่างๆ เช่น ขวดเบียร์ ขวดน้ำอัดลม เป็นต้น ด้านจับแปรงเป็น ลวดหรือแสตนเลส ใช้ขนแปรงเป็น ไนล่อนหรือขนสัตว์ สามารถระบุขนแปรงและความยาวของขนและด้ามแปรงได้

Wheel Brush

Wheel Brush

แปรงรูปทรงจานล้อ ประกอบอยู่ในเครื่องจักร ใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานที่ยากแก่การเข้าถึง แกนแปรงเป็นพลาสติก สามารถระบุขนแปรงและความยาวของขนและด้ามแปรงได้ ใส่ขนแปรงได้ทุกชนิด

Handle Brush

Handle Brush

แปรงรูปทรงต่างๆที่เน้นการใช้งานด้วยมือ ใช้ทำความสะอาดงานทั่วๆไป วัสดุแกน มีทั้ง ไม้ และพลาสติก สามารถระบุขนแปรงและความยาวของขนและด้ามแปรงได้ สามารถใส่ขนแปรงได้ทุกชนิด

Interior brush

Interior brush

แปรงขนาดเล็กสำหรับใช้ทำความสะอาด ท่อส่ง ต่างๆ หรือ วัสดุที่มีรูเล็ก แกนเป็นแกนรวดหรือแสตนเหลด สามารถระบุขนแปรงและความยาวของขนและด้ามแปรงได้ ใช้ขนไนล่อนหรือขนสัตว์

แปรงลูกกลิ้ง

แปรงลูกกลิ้ง

แปรงลักษณะกลมเป็นแท่งทรงกระบอกใช้กับงาน ประกอบอยู่ในเครื่องจักรใช้ทำความสะอาดชิ้นงานต่างๆ สามารถระบุขนแปรง ขนาด และความยาวของขนแปรงและชนิดของตัวแกนได้ ใช้ขนไนล่อน ขนสัตว์ และใยพืช