บริษัท ชัยทวีบรัช จำกัด

โรงงานผลิตแปรงอุตสาหกรรม

บริษัท ชัยทวีบรัช จำกัด เป็นโรงงานผลิตแปรงอุตสาหกรรม ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พศ.2532 จนถึงปัจจุบัน

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านแปรงมากว่า 50 ปี จนได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากในเรื่องคุณภาพสินค้าและมาตรฐานของงานที่ออกมา รวมถึงการทำงานที่รวดเร็วและตรงต่อเวลาโดย รับผลิตแปรง อีกทั้งยังพร้อมให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับแปรงที่ใช้ในงานต่างๆ โดยที่ขัยทวีบรัชต้องการจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า