แปรงสแตนเลส

Bottle Brush

Bottle Brush

แปรงล้างขวดต่างๆ เช่น ขวดเบียร์ ขวดน้ำอัดลม เป็นต้น ด้านจับแปรงเป็น ลวดหรือแสตนเลส ใช้ขนแปรงเป็น ไนล่อนหรือขนสัตว์ สามารถระบุขนแปรงและความยาวของขนและด้ามแปรงได้

Interior brush

Interior brush

แปรงขนาดเล็กสำหรับใช้ทำความสะอาด ท่อส่ง ต่างๆ หรือ วัสดุที่มีรูเล็ก แกนเป็นแกนรวดหรือแสตนเหลด สามารถระบุขนแปรงและความยาวของขนและด้ามแปรงได้ ใช้ขนไนล่อนหรือขนสัตว์