แปรงอุตสาหกรรมชัยทวีบรัช

Wheel Brush

Wheel Brush

แปรงรูปทรงจานล้อ ประกอบอยู่ในเครื่องจักร ใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานที่ยากแก่การเข้าถึง แกนแปรงเป็นพลาสติก สามารถระบุขนแปรงและความยาวของขนและด้ามแปรงได้ ใส่ขนแปรงได้ทุกชนิด